วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559

คู่มือการสร้างเกมส์เพื่อการศึกษา "Kahoot"คู่มือการสร้างเกมส์เพื่อการศึกษา "Kahoot"

อยากเห็นห้องเรียนแบบสนุกมากๆๆต้องติดตาม
http://www.taluak.com/wp-content/uploads/2015/09/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81-getkahoot.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น